Ainutlaatuinen teknologia suojaa Johan Castbergin tuotantoalusta tulipalolta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta


Ainutlaatuinen teknologia suojaa Johan Castbergin tuotantoalusta tulipalolta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta

Noin 250 kilometrin päässä Hammerfestistä, maailman pohjoisimmasta kaupungista Norjassa, ankaralla Barentsinmerellä sijaitsee koskematon Johan Castbergin öljy- ja kaasukenttä. Parhaillaan rakennetaan erityistä tuotanto- ja varastointialusta, joka on täynnä norjalaista teknologiaa ja jonka avulla öljyä ja kaasua voidaan louhia tästä kentästä.

Alus, joka ankkuroidaan yhteen maailman ankarimmista meri-ilmastoista, vaatii korkealaatuisia teknisiä ratkaisuja. Siksi Aker Solutions ja Equinor ovat valinneet Protanin ja norjalaisen palontorjuntayrityksen Firesafe Energy AS:n kehittämän ainutlaatuisen ratkaisun suojaamaan aluksen kannella olevia laitteita ja laitteistoja arktisen valtameren äärimmäiseltä ilmastolta.

Varustettu Norjassa

Alus on luokiteltu FPSO-alukseksi, joka on lyhenne sanoista Floating Production, Storage and Offloading platform. Kværnerin telakalla Stordissa, Norjassa, aluksen kannelle asennetaan useita suuria prosessimoduuleja ja teknisiä laitteistoja. Näihin kuuluvat laajat asuintilat jopa 120 hytille. Ne ovat nimenomaan nämä asuintilat jotka suojataan Protan/Firesafen kehittämällä ratkaisulla.

"Lyhyesti sanottuna kyseessä on noin 700 metriä joustavia palokatkoja, jotka asennetaan eri moduulien ja sulkuseinien väliin tuotantoaluksen monimutkaisella kannella", kertoo Firesafen toimitusjohtaja Erik Ulevik.

Palokatkot valmistetaan erittäin palonkestävistä materiaaleista, jotka on kehitetty estämään öljyteollisuuden räjähdyksiä ja tulipaloja. Ne hitsataan lähes 300 metriä pitkän aluksen valtavien moduulien ja kansiosien väliin. Palokatkoseinien tarkoituksena on varmistaa turvallinen evakuointi estämällä palon leviäminen, johtaa pintavesi pois ja suojata ihmisiä ja alla olevia laitteistoja tuulelta, sateelta ja putoavalta jäältä. 

Vaatii korkealaatuista materiaalia 

Johan Castbergin tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 lopussa, ja kentän käyttöiän odotetaan olevan 30 vuotta. Koska sama tuotantoalus palvelee tässä äärimmäisessä ilmastossa koko ajan, aluksessa käytettävien materiaalien laadulle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset. Tämä koskee luonnollisesti myös kannen palokatkoja. Tämän erittäin korkean laadun varmistamiseksi tuotteet päällystetään Protan-materiaaleilla, jolloin hyödynnetään kermien valmistukseen liittyvää asiantuntemustamme, sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa 1970-luvulta lähtien hankittua kokemustamme.

Protan PVC-pinnoitetut tekstiilit ovat erittäin vahvoja ja säänkestäviä, ja niillä on monia käyttökohteita. Siksi Protan pystyy toimittamaan teknisiä tekstiilejä erilaisia tarpeita omaaville asiakkaille ympäri maailmaa, arktisista alueista tropiikkiin. Johan Castberg -aluksen kannella olevat laitteet ovat siis hyvin suojattuja sekä talvimyrskyiltä että tulipalolta Protan/Firesafe-ratkaisun avulla.

Johan Castbergin kentän kehittämisen arvioidaan maksavan vajaat 50 miljardia kruunua (5 miljardia euroa), ja sen odotetaan tuottavan elinaikanaan 450-650 miljoonaa tynnyriä öljyä. Kyseessä on pohjoisin Norjan mannerjalustalle koskaan perustettu öljykenttä, joten kun tuotanto alkaa vuoden 2022 lopussa, on rauhoittavaa tietää, että sekä ihmiset että laitteistot on suojattu turvallisesti Protanin ja Firesafen ainutlaatuisilla tuotteilla.

Ota yhteyttä

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles
Technical Textiles -

Technical Textiles

Protanin teknisillä tekstiileillä on laaja valikoima sovelluksia

Protanin teknisillä tekstiileillä on laaja valikoima sovelluksia

Protan PVC-pinnoitettuja tekstiilejä valmistetaan monina laatuina, mutta käytämme kokemustamme ja osaamistamme myös ainutlaatuisten ratkaisujen kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Lisätietoja

Protan PVC-pinnoitettuja tekstiilejä valmistetaan monina laatuina

Ominaisuudet, suorituskyky ja turvallisuus