Protan RadonSafe Radonsulkujärjestelmä

Protan RadonSafe on vahva radonsulkukermi, joka estää radonkaasujen pääsyn rakennukseen.

Suojaa maasta tulevalta radonkaasulta.

Protan Radon Safe -radonsulkukermi on polyesterivahvisteinen TPO-kermieriste, joka suojaa rakennuksia maasta tulevalta radonkaasulta. Kalvorakenne takaa tiiviyden radonia vastaan, hyvän kestävyyden ja turvallisen asennuksen. Protan Radon Safe -radonsulkukermin kulmat ja läpiviennit hitsataan kuumailmahitsausmenetelmällä. Materiaalivalinta ja hitsausmenetelmä varmistavat tiiviit ja tasalaatuiset liitoskohdat, jotka ovat täysin kaasutiiviitä. Protan RadonSafe -radonsulkukermi toimitetaan tehdasvalmisteisilla osilla ja tarvikkeilla, joten monimutkaisten yksityiskohtien tiivistäminen käy helposti asennuksen aikana.

Radonkaasu

Radon on näkymätön ja hajuton kaasu, jota muodostuu jatkuvasti maankuoressa. Ulkona radonpitoisuudet ovat yleensä alhaisia, ja terveyshaittoja syntyy vasta sitten, kun kaasua pääsee kertymään sisätiloihin.

Radon on kaasu, jota syntyy uraanin ja toriumin radioaktiivisen hajoamisen tuotteena. Radon on näkymätön ja hajuton kaasu, jota ei pysty aistimaan. Kaasua esiintyy vaihtelevina pitoisuuksina tietyissä kalliolajeissa. Erityisten geologisten olosuhteiden, ilmaston ja paikallisten rakennusmenetelmien vuoksi Pohjoismaissa on maailman korkeimmat sisäilman radonpitoisuudet.

Asuntojen radonpitoisuudet lisääntyvät huomattavasti, kun sisäilman ja ulkoilman välinen lämpötilaero on suuri, erityisesti talvella. Asuntojen suositeltava radonpitoisuus ei saa ylittää 200 Bq/m³ (becquerel).

 

 

Paksuus:

0,8 mm

Leveys:

2 m

Pituus rullalla:

20 m