Protan Cool Roof - kattojärjestelmä

Protan Cool Roof -järjestelmän valkoinen kate heijastaa auringonsäteitä tutkitun tehokkaasti (SRI – auringonsäteiden heijastumisindeksi). Sillä on myös suuri lämpöenergian poistumissäteily, joten lämpö säteilee tehokkaasti ympäristöön.

Valkoinen kattopinta, jolla on suuri auringonsäteiden heijastumisarvo synnyttää vähemmän lämpöä kattorakenteeseen tummiin kattopintoihin verrattuna. Korkea auringonsäteiden heijastumisindeksi tekee katosta kestävämmän, ja vähentää rakennuksen jäähdytyksen tarvetta. Sillä on merkitystä erityisesti lämpimässä ilmastossa, sillä näin ehkäistään myös kaupunkisaarekeilmiötä (urban heat island effect).

Valkoiseen väriin perustuvasta Cool Roof -konseptista on enemmän hyötyä lämpimillä alueilla kuin viileässä ilmastossa. Viileässä ilmastossa valkoinen kate toimii tehokkaasti esimerkiksi lauhduttimen alla vähentäen koneen lämpörasitusta.

Cool Roof säästää rakennuksen energiakustannuksia heti ja pitkällä aikavälillä. Se voidaan kiinnittää mekaanisesti tai vakuumikattojärjestelmän avulla.

Protan Cool Roof on testattu ASTM C 1549-04-ja ASTM C 1371-04a -vaatimusten mukaisesti käyttämällä Cool Roof Rating Council (CRRC) -hyväksyttyjä menetelmiä.

Paksuus:

1.2 mm 1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm

Vakioleveydet:

1.0 m 2.0 m

Vakiopituudet:

20 m 1.2 mm ja 1.6 mm paksuisena, 15 m 1.8 mm ja 2.0 mm paksuisena

Vakioväri:

Valkoinen F01

Paloturvallisuusominaisuudet

Protan SE, Protan Terassikermi T ja Protan SE Titanium+ täyttävät BROOF (t2) –luokituksen, standardin EN 13501-5 mukaan kaikilla alustoilla paitsi EPS/XPS-alustoilla.

Kun käytetään erotuskerroksena lasikuitukangasta vähintään 120 g/m², täyttävät edellä mainitut tuotteet BROOF (t2) –luokituksen myös EPS/XPS –alustoilla.

Protan EX täyttää BROOF (t2) -luokituksen standardin EN 13501-5 mukaan vanhojen vesikatteiden kanssa.

Protan EX-A -vesikate

Protan EXG täyttää BROOF (t2) -luokituksen EN 13501-5 mukaan kaikkien alustojen yhteydessä.

Testaus on tehty normi ENV 1187-2 mukaan.

YLEISTÄ KATTEIDEN PALOLUOKITTELUN SÄÄNNÖISTÄ EUROOPASSA:

Vesikatteiden lentopalokokeet luokitusta varten suoritetaan Euroopassa testausmenetelmän prEN

*)1187 mukaisesti. Siihen kuuluu neljä osaa:

prEN1187 osa 1, tunnetaan saksalaisena palokokeena

prEN1187 osa 2, tunnetaan pohjoismaisena palokokeena

prEN1187 osa 3, tunnetaan ranskalaisena palokokeena

prEN1187 osa 4, tunnetaan brittiläisenä palokokeena

*) prEN, jossa pr = Preliminary, E = European ja N = Norm. Vaihtoehtoisesti käytetään myös ENV, jossa V = «Vornorm».

Kunkin maan viranomaiset päättävät, mitä neljästä osasta/menetelmästä hyväksytään. Asianmukaisessa testauksessa kate ja sovellettava alusmateriaali voidaan luokitella standardin EN13501-5 mukaisesti ja ne voivat saada luokituksen:

BROOF(t1) standardien EN13501-5 ja ENV 1187 (osa 1) perusteella,

BROOF(t2) standardien EN 13501-5 ja ENV 1187 (osa 2) perusteella,

BROOF(t3) standardien EN 13501-5 ja ENV 1187 (osa 3) perusteella,

tai

BROOF(t4) standardien EN 13501-5 ja ENV 1187 (osa 4) perusteella.

Ota yhteyttä Protaniin, jos haluat yhteenvedon kaikista sovellettavista paloluokituksista.

Meillä on luokitusten BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) ja BROOF(t4) mukaisia ratkaisuja useimmille käytettäville alusmateriaaleillemme. Suomessa käytössä on pelkästään luokka BROOF (t2).

Cool Roof-kattojärjestelmä

Protan CoolRoof -kattojärjestelmä heijastaa voimakkaasti auringon säteilyä ja vähentää siten lämmön siirtymistä katosta rakennukseen. CoolRoof-katossa on myös suuri lämpöenergian poistumissäteily, ja imeytynyt tai heijastumaton aurinkoenergia säteilee siitä hyvin pois. Se tekee katosta kestävämmän sekä vähentää rakennuksen jäähdytystarvetta ja kaupunkien lämpövaikutusta.

Protan Solar Roof-Järjestelmä

Protan Solar Roof -konseptissa aurinko- tai termiset aurinkopaneelit voidaan asentaa Protan-vesikatteella pinnoitetulle katolle.

Design Roof-kattojärjestelmä

Joustavat järjestelmämme parantavat rakennuksen julkisivua, ulkonäköä ja identiteettiä. Katto voi korostaa rakennuksen käyttötarkoitusta, luonnetta ja sen suhdetta ympäristöön.

Protan Tehdasvalmisteiset Valmisosat

Protanilla on markkinoiden laajin valikoima valmisosia, kuten kulmakappaleita, putkiläpivientejä ja ylösnostokermejä