Tietoa katoista ja vesikatteista

Protan on toimittanut vesikatteita ja vedeneristyskermejä jo vuodesta 1972, joten voimme todistetusti taata tuotteidemme kestävyyden kokemuksellamme pohjoismaisista olosuhteista sekä Protanin ja ulkopuolisten tekemiin tuotetestauksiin perustuen.

Vesikatteista ja vedeneristyskermeistä

Protan on toimittanut vesikatteita ja vedeneristyskermejä jo vuodesta 1972, joten voimme todistetusti taata tuotteidemme kestävyyden kokemuksellamme pohjoismaisista olosuhteista sekä Protanin ja ulkopuolisten tekemiin tuotetestauksiin perustuen.

Korkea laatu ja kestävyys

Protan on toimittanut vesikatteita ja vedeneristyskermejä jo vuodesta 1972, joten voimme todistetusti taata tuotteidemme kestävyyden kokemuksellamme pohjoismaisista olosuhteista sekä Protanin ja ulkopuolisten tekemiin tuotetestauksiin perustuen.

Katteidemme ominaisuudet, laatu ja kestävyys perustuvat käyttämiimme raaka-aineisiin.

Protan käyttää ainoastaan sellaisten toimittajien raaka-aineita, joiden materiaalit auditoidaan ja testataan säännöllisin välein ennen kuin ne hyväksytään osaksi tuotantoamme.

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin osoitteessa www.protan.com sekä SINTEF katteiden tekninen hyväksyntä.

Ympäristö ja kestävä kehitys Tavoitteemme on vähentää luonnonvarojen käyttöä koko arvoketjussa. Tuotteemme valmistetaan Norjassa ympäristöystävällisistä, REACH-hyväksytyistä raaka-aineista norjalaisella vesivoimalla. Tuotteemme valmistetaan, niitä käytetään ja ylläpidetään hyödyntämällä mahdollisimman vähän luonnonvaroja.

Laatu ja ympäristöohjelmamme noudattavat ISO 9001 ja ISO 14001-järjestelmiä. Olimme myös yksi Norjan ensimmäisistä yrityksistä, joka varmistaa ympäristötyönsä laadun EPD-asiakirjalla, joka on standardoitu ja objektiivinen yhteenveto valmiin tuotteen ympäristöprofiilista. EPD on lyhenne sanoista Environmental Product Declaration (tuotteen ympäristöseloste). Vesikatteidemme käyttö täyttää BREEAM-vaatimukset.

Olemme aktiivinen toimija European RoofCollect-ympäristöorganisaatiossa, joka kerää ja kierrättää materiaaleja. Tuotteidemme tuotannosta ei synny jätettä.

Tuotteitamme ja tuotantoprosessiamme valvotaan eri valvontaorganisaatioiden toimesta kaikissa niissä maissa, joissa Protanin vesikatteita käytetään.

Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon

Katteemme ja vedeneristyskermimme ovat joustavia ja ne kestävät kaikkein äärimmäisissäkin olosuhteissa. Ne on luotu kestämään pohjoismaista ilmastoa, ja olemme kiinnittäneet erityistä huomiota materiaalien ominaisuuksiin alhaisissa lämpötiloissa. Tuotteiden kestävyyttä mittaavat testit ovat osoittaneet, että Protanin katteet ja vedeneristyskermit säilyttävät hyvin ominaisuutensa ja toimivat huomattavasti niiden oletettua elinkaarta pidempään.

Täydellinen järjestelmä

Olemme kehittäneet täydellisen kattojärjestelmän koulutuksesta asennukseen, tarkastukseen sekä huolto-ohjelmasta jälkitarkastukseen saakka. Näin voimme varmistaa, että tuotteemme ja ratkaisumme kestävät käytössä pitkään.

Protanin testilaboratorio

Kehitämme ja testaamme tuotteemme ja ratkaisumme sekä tutkimme raaka-aineemme ja tuotantoprosessimme Drammenin laboratoriossa Norjassa. Laboratorion on hyväksynyt ja auditoinut Det Norske Veritas. Se edellyttää meitä noudattamaan tiukkoja vaatimuksia, kun testaamme ja dokumentoimme Protanin raaka-aineita ja tuotteita.

Pitkää ikää

Kattojen kestävyyttä mittaavat testit ovat osoittaneet, että Protanin katteet ja vesikatteet säilyttävät joustavuutensa ja saattavat kestää käytössä jopa yli 30 vuotta.

Taatusti kestävä

British Board of Agrément (BBA) on yhdessä SINTEF Building and Infrastructuren kanssa arvioinut kattojen kestävyyttä testaamalla vanhoja Protan-kattoja ja antaneet testitulosten perusteella seuraavan laisen Protan's Agrément Certificate (98/3459) -lausunnon: "Kulutus- ja toiminnalliset testit vahvistavat sen, että Protanin tuotteet säilyttävät hyvin fyysiset ominaisuutensa. Näytöt osoittavat myös, että Protanin mekaanisesti asennettava PVC-vesikate kestää vähintään 30 vuotta."

Itsestään sammuva

Vesikatteemme ovat itsestään sammuvia ja niiden saumat hitsataan kuumailmalla. Tämä tekee asennuksesta paloturvallisen, mikä on erityisen tärkeää kattosaneerausten yhteydessä. Protanin vesikatteet ovat myös keveitä,

joten katto sisältää vain vähän raaka-aineeseen sitoutunutta energiaa.

Klikkaa TÄSTÄ ja katso video kuumailmahitsauksesta.

Klikkaa TÄSTÄ ja katso video kuoritestistä.

Innovaatio ja teknologia

Innovaatiot ja teknologia ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voimme toimittaa asiakkaillemme maailman parhaita ratkaisuja. Siksi annamme asiakkaidemme käyttöön ainutlaatuiset, itse kehittämämme työkalut, jotka varmistavat asiakkaillemme teknisesti ja taloudellisesti parhaat ratkaisut. Klikkaa TÄSTÄ, mikäli haluat lisätietoa ProPlan, ProKalk -työkaluista ja tuulikuorman laskuristamme.

Tehtävämme on suojella omaisuuttasi. Siksi tuotteidemme, palveluidemme ja teknologiamme on oltava maailman parhaita.

Räätälöinti

Olemme edelläkävijöitä kattotuotteiden räätälöinnissä. Pinnoitemateriaalit voidaan esivalmistaa Nesbyenin tehtaallamme halutun mittaiseksi, jolloin ne ovat nopeita asentaa. Näin saat nopeasti katon pään päälle ja optimoit rakennustyömaan hukan määrän.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Protanin käyttämät laatu- ja ympäristöjärjestelmät täyttävät ISO 9001- ja ISO 14001 -vaatimukset. Tuotteillamme on myös ympäristöselosteet (EPD:t). Näin varmistetaan, että:

Protan-vesikatteilla on pienin hiilidioksidijalanjälki

Protan-vesikatteiden valmistamiseen kuluu vähiten energiaa

Protan-vesikatteet on valmistettu REACH-hyväksytyistä raaka-aineista

Protan-vesikatteista ei vapaudu kemikaaleja luontoon

Protan-vesikatteista ei vapaudu päästöjä

Protan-vesikatteista jää mahdollisimman vähän jätteitä työmaalle

Protan-vesikatteet ovat mahdollisimman kevyitä, joten ne rasittavat hyvin vähän ympäristöä kuljetuksen aikana

Protanin toimintamaissa hyväksytyt ja riippumattomat testauslaitokset valvovat Protanin tuotteita ja tuotantoa, kuten Sintef Byggforsk, BBA (British Board of Agrement), SITAC ja FM (Factory Mutual) jne. Protan noudattaa kemikaalien korvausvelvollisuutta aktiivisesti. Sen tuotteet eivät sisällä SFT:n OBS-luettelossa lueteltuja kemikaaleja. Lisäksi Protanilla on ruotsalainen BASTA-hyväksyntä.

Nämä seikat takaavat, että Protan-vesikatteet on valmistettu ympäristöystävällisestä PVC-muovista. Riippumattomat tutkimuslaitokset ovat myöntäneet Protan-vesikatteille ympäristösertifioinnit niiden elinkaaren aikana tuottamien vähäisten ympäristövaikutusten vuoksi. Perinteisiin vesikatteisiin verrattuna

Protan-vesikatteilla on 30 % vähäisemmät vaikutukset kasvihuoneilmiön kehittymiseen

Protan-vesikatteiden ympäristövaikutukset kuljetuksen aikana jäävät 80 % vähäisemmiksi

Protan-vesikatteissa on 70 % vähemmän raaka-aineeseen sitoutunutta energiaa katolla.

Tavoitteemme on vähentää luonnonvarojen kulutusta arvoketjussa. Protan-katteet auttavat saamaan BREEAM-pisteitä. Olemme aktiivinen toimija European RoofCollect-ympäristöorganisaatiossa, joka kerää ja kierrättää materiaaleja (www.roofcollect.com).