Protan-kattokoulu 2

Protan-kattokoulu 2 on vähintään 2 vuoden kokemuksen Protan-asennuksista omaaville kattoasentajille tarkoitettu 5-päiväinen teorian ja käytännön tason kurssi. Osallistujat osoittavat kurssin aikana, että heillä on tarvittavat tiedot ja käytännön tason valmiudet, jotka valtuutetuilta Protan-kattoasentajilta vaaditaan.

Protan-kattokoulu 2 on vähintään 2 vuoden kokemuksen Protan-asennuksista omaaville kattoasentajille tarkoitettu 5-päiväinen teorian ja käytännön tason kurssi. Osallistujat osoittavat kurssin aikana, että heillä on tarvittavat tiedot ja käytännön tason valmiudet, jotka valtuutetuilta Protan-kattoasentajilta vaaditaan.

Kurssin aikana perehdytään koko tuote- ja ratkaisuvalikoimaamme sekä Protan-vesikatteiden ja vedeneristyskalvojen käyttämiseen. Lisäksi syvennytään tuulikuormien laskemiseen, mekaanisiin kiinnitysratkaisuihin, kattorakenteisiin, eristykseen, eristeisiin ja vuonna 2010 voimaan tulleisiin teknisiin määräyksiin, myös palosuojeluun. Lisäksi käsitellään kattamistehtäviin, teknisiin tietoihin, projektien dokumentoimiseen ja reklamaatioiden käsittelemiseen liittyviä asioita. Laatu, ympäristönsuojelu sekä työterveys ja -turvallisuus ovat erittäin tärkeitä Protanille, joten niillä on suuri merkitys kurssin sisällössä.

Protan-kattokoulu 2 järjestetään Protanin tiloissa Drammenissa, Norjassa. Sen päätteeksi järjestetään näyttökoe, jonka läpäisseille annetaan todistus kurssin suorittamisesta. Osallistujat saavat tietokansion, joka sisältää käyttöohjeita, teknisistä hyväksynnöistä kertovia asiakirjoja, ohjeita ja esitteitä.

Kohderyhmä: Kokeneet Protan-kattoasentajat, joilla on vähintään 2 vuoden kokemus Protan-asennuksista. Osallistujilta vaaditaan Kattokoulu 1:n suorittamista.

Kesto: 5 päivää