Radon

Protan Radon Safe -radonsulkukermi on polyesterivahvisteinen TPO-kermieriste, joka suojaa rakennuksia maasta tulevalta radonkaasulta. Kalvorakenne takaa hyvän tiiviyden radonia vastaan, hyvän kestävyyden ja turvallisen asennuksen.

 

Radon on näkymätön ja hajuton kaasu, jota muodostuu jatkuvasti maankuoressa. Ulkona radonpitoisuudet ovat yleensä alhaisia, ja terveyshaittoja syntyy vasta sitten, kun kaasua pääsee kertymään sisätiloihin.

Norjan maaperässä on erittäin korkeat pitoisuudet radioaktiivista radon-jalokaasua, ja mittaukset osoittavat myös sen, että monien rakennusten sisäilman radonpitoisuudet ovat liian korkeita. Rakennusperinne, joka painottaa korkeaa ilmatiiviyttä kylmässä ilmastossa, voi myös vaikuttaa korkeisiin radonpitoisuuksiin sisäilmassa, koska ilmastointi on liian vähäinen tai radoneristys liian huono.

Arviolta lähes joka kymmenennen norjalaisen asuinrakennuksen, yhteensä noin 175 000 rakennuksen, sisäilman radonpitoisuus on korkeampi kuin suositeltu 200 Bq/m3, jonka Norjan säteilyturvallisuuslaitos (Statens strålevern) on määrittänyt.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan radon on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. On arvioitu, että asuinrakennusten radonpitoisuudet aiheuttavat Norjassa vuosittain noin 300 keuhkosyöpäkuolemaa. 1. heinäkuuta 2010 alkaen on rakennusmääräysten mukaan ollut pakollista lisätä radonsulku kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin.

Protan Radon Safe radonsulkujärjestelmä antaa ilmatiiviin lopputuloksen.  

Protan Radon Safe -radonsulkukermin kulmat ja läpiviennit hitsataan kuumailmahitsausmenetelmällä. Materiaalivalinta ja hitsausmenetelmä varmistavat tiiviit ja tasalaatuiset liitoskohdat, jotka ovat täysin kaasutiiviitä. Protan Radon Safe radonsulkukermi voidaan toimittaa tehdasvalmisteisilla osilla ja tarvikkeilla, joten monimutkaisten yksityiskohtien tiivistäminen kunnolla on helppoa asennuksen aikana.

Protan RadonSafe Radonsulkujärjestelmä

Protan RadonSafe on vahva radonsulkukermi, joka estää radonkaasujen pääsyn rakennukseen.

Protan Radon -detaljiosat

Radon on kaasu, joka osaa valita reitit. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että rakenne on 100 % tiivis detaljiratkaisujen ja liitosten osalta.