Protanin arvot

Protanilla on neljä arvoa, joita tulee käyttää ohjeina asenteillemme ja teoillemme. Protanin asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja kollegoiden tulee pystyä kokemaan nämä arvot tehdessään yhteistyötä kanssamme. Arvot varmistavat, että saavutamme tavoitteet niin, että brändimme, maineemme ja uskottavuutemme paranee.

Sitoutuminen
Otamme vastuuta, olemme luovia ja innovatiivisia, olemme innostuneita ja janoamme menestystä.

Yhteistyö
Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme, osallistumme, myymme ja kommunikoimme.

Laatu
Olemme asiantuntevia, ymmärrämme tarpeita, ylitämme odotukset ja toimitamme onnistuneita ratkaisuja.

Vastuu
Olemme luotettavia, toteutamme suunnitelmamme, opimme onnistumisistamme ja epäonnistumisistamme ja toimitamme lupaamamme.